Pædagogisk læreplan

I 2004 blev lovgivningen om pædagogiske læreplaner i daginstitutionen indført af Socialministeriet. At udarbejde pædagogiske læreplaner er således et lovkrav for daginstitutioner. Jeg har valgt at sætte mig ind i dette for at gøre min pædagogiske praksis lidt mere synlig. Der er beskrevet 6 temaer i lovgivningen (se nedenfor), og under hvert tema har jeg kort beskrevet noget af det jeg fokuserer på i barnets hverdag.

 1. barnets alsidige personlighedsudvikling 
  Jeg har fokus på barnets selvværdsfølelse og arbejder ud fra et anerkendende barneperspektiv, hvor jeg lægger vægt på empati, ros og støtte. Jeg ønsker at lære barnet at blive bedre til det, som barnet har svært ved, samt at kende forskel på sine følelser og vise dem på en god måde. Barnet skal lære at sige fra og til og respektere når de andre børn siger fra og til.

 2. barnets sociale kompetencer 
  Til at starte med er det vigtigste, at barnet bliver trygt ved mig. Derefter ønsker jeg at lære barnet at omgås andre børn på en positiv måde ved bl.a. at støtte barnet i den tidlige opstart til leg med de andre børn og ved at hjælpe barnet med at løse konflikter med de andre børn. Derudover ønsker jeg at lære børnene at tage hensyn til hinanden og vente på, at det bliver deres tur.

 3. sprog (nonverbalt og talesprog) 
  Fra forskning ved vi, at sproglige og kommunikative evner har betydning for bl.a. selvforståelse, selvværd og sociale evner, hvilket gør arbejdet med sprog vigtigt for barnets udvikling. Jeg vil arbejde på at lære barnet at sætte ord på ønsker, handlinger og behov mm. Barnet skal så småt lære at tale. Jeg vil sætte ord på hvad børnene foretager sig, hvad jeg foretager mig, hvad børnene peger på, og hvad jeg tror, de forsøger at sige til hinanden. Jeg holder små samlinger med danske børnesange, rim og remser. Jeg bruger også Babytegnsprog. Børn er i stand til at bruge deres hænder og forme tegn, før de behersker det talte sprog. Ved hjælp af Babytegnsprog vil børnene bl.a. kunne udtrykke deres ønsker og behov, hvilket kan forbygge nogle af de frustrationer, der skulle ofte opstår, når børnene ikke bliver forstået. Derudover læser jeg pegebøger og lette små børnebøger sammen med børnene.

 4. krop og bevægelse 
  Barnet skal lære sin krop at kende, både ved at vi taler om hvad de forskellige kropsdele hedder og ved motoriske udfordringer for barnet. Barnet lærer bl.a. at kravle, gå, hoppe, løbe, spise og drikke selv, tage tøj og overtøj af og på selv. Jeg vil give tid til, at barnet bliver selvhjulpent, fx tage tøj af og på, hente ting, rydde op mm. Endvidere er det sjovt for barnet at bruge sine forskellige sanser, fx gennem leg med vand og sand, modellervoks, ture i skoven mm.

 5. naturen og naturfænomener 
  Barnet oplever at færdes i naturen og bruge krop og sanser der. Barnet oplever årstidernes skiften, og vi samler sten, tørrede blade, kogler, kastanjer, blomster og lignende. Jeg vil bruge de muligheder som min lille legeplads har samt nærmiljøet, fx skoven.

 6. kulturelle udtryksformer og værdier 
  Barnet skal lære lidt om farver, former og strukturer. Dette sker fx ved at jeg benævner hvilken farve en ting har, vi ser farver og ting i pegebøger, vi tegner mm. Former og strukturer vil jeg også fortælle om, disse skal dog både ses og røres. Jeg ønsker også at lære barnet om dansk kultur, fx ved at vi ofte synger de danske børnesange og læser rim og remser. Og selvfølgelig skal barnet også lære om de danske traditioner, såsom påske, fastelavn, jul, m.fl.

  Dokumentation:
  Til sidst vil jeg nævne, at jeg lægger vægt på dokumentation. Jeg ser dokumentation som et arbejdsredskab, som gør det muligt for jer at følge jeres barn. Jeg vil løbende dokumentere vores aktiviteter på doku-væggen og i barnets mappe, som følger barnet fra start til slut i dagplejen, og som barnet får med når det siger farvel til dagplejen og starter i børnehaven.