Dagligdagen i dagplejen

Her kan du se og læse lidt mere om dagligdagen i dagplejen. Du kan bl.a. læse om Ladans private dagplejes pædagogisk læreplan, du har mulighed for at se billeder fra dagligdagen i dagplejen.